Publicatie Technical Report 2018 Diever 450

Naar aanleiding van de start van een Diever bouwproject in Zuid-Afrika is er begin dit jaar ook aangevangen met de vervaardiging van een nieuw technisch rapport. De wijzigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd staan hierin beschreven, alsmede een aantal suggesties voor verdere verbeteringen. Ook staat het TR2018 vol met handwijzingen m.b.t. het construeren en opzetten van een Diever, ter ondersteuning van de technische tekeningen.

Het rapport is hier verkrijgbaar.

Het Technical Report 2018 is geschreven door Chris Vos voor studentenvereniging Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT). Het vervangt het Technical Report 1990 door Frans Brughuis, wat een verouderde versie van de Diever 450 beschrijft.

In 2016 is er een hoop werk verzet aan het Diever prototype op het WOT testterrein; zo is de gehele transmissie inclusief lagering verbeterd, alsmede het kruilager, en zijn er verscheidene voorzieningen in de pompstang aangebracht. Dit alles staat beschreven in het TR2018. Daarnaast worden er veel mogelijke verbeteringen aangeduid: een beter vormgegeven rotor, een contragewicht ter verbetering van het opstartgedrag, makkelijker produceerbare funderingen. Er wordt zelfs een geheel nieuw Diever ontwerp gepresenteerd: een galvaniseerbare versie zonder lasverbindingen.

Wie geïnteresseerd is en zelf een Diever wil gaan bouwen, kan contact opnemen met de WOT en een tekeningenpakket verkrijgen. De WOT blijft graag betrokken bij het bouwproces en levert advies waar nodig.

De Diever 450 is een water pompende windmolen bedoeld voor watervoorziening uit diepe putten in ontwikkelingslanden. De molen is voor het grootste deel zonder geavanceerd gereedschap te bouwen en is gemakkelijk te onderhouden. Ook is ze relatief makkelijk op te zetten en te verplaatsen. De molen heeft een ashoogte van 10,5 meter. Er zijn in verscheidene landen al Dievers geconstrueerd.

Leave a Reply