Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De WOT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de WOT en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de WOT verstrekt. De WOT verwerkt enkel de gegevens die opgegeven worden.

WAAROM DE WOT DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

De WOT verwerkt uw persoonsgegevens voor onze interacties met u. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor het WOT-bestuur, en de T-week commissie. WOT leden en T-week cursisten kunnen via periodieke e-mails op de hoogte gehouden worden van relevante gebeurtenissen en activiteiten die met deze activiteiten te maken hebben. Indien u hieraan geen behoefte heeft kan u via een mail hiervan uitgeschreven worden.

HOE LANG DE WOT GEGEVENS BEWAART

De WOT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Contactgegevens kunnen bewaard worden om in de toekomst contact met u op te nemen.

DELEN MET ANDEREN

WOT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. Uw contactinformatie kan ook door het bestuur worden gedeeld met derden om u te bereiken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het bestuur. De WOT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De WOT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de WOT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de WOT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via de mail.