Over de WOT

WOT vrijwilligers slaan een waterput

De Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT), is een vereniging gerund door studenten die verbonden is aan de Universiteit Twente en zich bezighoudt met het ontwikkelen van technische toepassingen voor ontwikkelingslanden, en adviesverlening over dat onderwerp. De WOT is in 1969 opgericht met als doelstellingen technologie-overdracht naar ontwikkelingslanden en bewustwording in de regio. De WOT heeft een demonstratie- en testterrein, een werkplaats, kantoor en bibliotheek.

Het proefterrein bevat een groot aantal duurzame-energie toepassingen, en fungeert als openlucht-demonstratieruimte voor een groot aantal bezoekers per jaar, waaronder vele uit ontwikkelingslanden. De WOT is in Nederland een van de weinige organisaties die zich actief bezig houdt met het ontwikkelen van technologische oplossingen voor de allerarmsten, en neemt daarmee een unieke plaats in. Voor vele ex-WOT leden is de WOT een opstap geweest naar een carrière als ontwikkelingswerker.

Technologie neemt een zeer belangrijke plaats in in het leven van ontwikkelingslanden. Op dit moment wordt er zeer weinig middelen besteed aan het verbeteren van eenvoudige waterpompen, filters, putboortechnieken, etc. De WOT helpt daarbij. De WOT fungeert bovendien als kenniscentrum, en organiseert elk jaar de T-Week, een introductiecursus techniek voor ontwikkelingswerkers, die jaarlijks door 30 mensen wordt gevolgd. De kwaliteit van de cursus wordt hoog aangeschreven, en wordt onder andere aanbevolen door Artsen zonder Grenzen.