Workshops

Een van de activiteiten van de WOT is het verspreiden van kennis op het gebied van duurzame technologie en ontwikkelingssamenwerking. De WOT organiseert verschillende cursussen en workshops, en neemt regelmatig deel aan evenementen.

T-week

De T-week is een technische cursusweek voor ontwikkelingswerkers. De T-week is bedoeld voor mensen zonder technische achtergrond die plannen hebben om naar een ontwikkelingsland te gaan. Bijvoorbeeld om als tropenarts te gaan werken, stage te lopen of of ander werk te doen. Lees meer »

Cursus duurzame energie

De cursus duurzame energie geeft een overzicht van kleinschalige duurzame energie toepassingen in ontwikkelingslanden. De cursus bestaat uit 5 lezingen en een practicumdag. Energie uit zon, water, wind en biomassa komen en bod, plus een lezing over de relatie tussen duurzame energie en armoedebestrijding. Lees meer »

Lezingen

De WOT verzorgt regelmatig lezingen rondom het thema techniek en ontwikkeling. Dat kan gaan om het toepassen van kleinschalige duurzame energie, innovatieve watervoorziening, of de rol van techniek in ontwikkelingssamenwerking. Lezingen worden op aanvraag georganiseerd. Lees meer »

Technische workshops

Tijdens de technische workshops worden specifieke kennis en vaardigheden overgedragen, onder meer over het maken van zonne-collectoren, touwpompen en EMAS pompen. Ook verzorgt de WOT lasles voor studenten. Technische workshops worden op aanvraag georganiseerd. Lees meer »

Educatieve workshops

Tijdens de educative workshops bij de WOT komen leerlingen van de lagere en middelbare school in aanraking met techniek en de rol van techniek in ontwikkelingslanden. Een educatieve workshop bestaat meestal uit een rondleiding over het demonstratieterrein waarna de leerlingen in de werkplaats eenvoudige waterpompen leren maken. Educatieve workshops worden op aanvraag georganiseerd. Lees meer »

Evenementen

De WOT neemt regelmatig deel aan evenementen in Nederland en in de regio. Het doel is om mensen te laten kennismaken met het werk van de WOT, en om meer bewustzijn te creeeren van de belangrijke rol die technologie speelt bij het verbeteren van de levensomstandigheden in ontwikkelingslanden. Vooral de verschillende waterpompen zijn altijd razend populair onder kinderen. De WOT neemt regelmatig deel aan de Viermarken Fair te Enschede, de Afrikadag te Utrecht, de introductieperiode voor de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool Enschede, het Afrikafestival te Hertme, en het Full Colour Festival te Emmen. Lees meer »