Cursus Duurzame Energie

De cursus duurzame energie geeft een overzicht van kleinschalige duurzame energie toepassingen in ontwikkelingslanden. De cursus bestaat uit 5 lezingen en een practicumdag. Energie uit zon, water, wind en biomassa komen en bod, plus een lezing over de relatie tussen duurzame energie en armoedebestrijding. Experts met ervaring met de inzet van duurzame energie in ontwikkelingslanden verzorgen de lezingen.