Geschiedenis

WOT-lid Anton Bijl rust uit naast de zonnekokers

De Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT) werd eind jaren 60 opgericht door een aantal studenten van de UT. Op één januari 1969 werd de WOT een officiële vereniging. De WOT had toen als doel praktisch technische vragen op te lossen voor het voormalige Committee of International Coorperation Activities (CICA). Deze activiteiten legden de basis voor de huidige WOT-kern: technische adviesverlening.

De veranderingen op het gebied van zowel aangepaste technologie als ontwikkelingssamenwerking zijn voor de WOT medebepalend voor het beleid. Kleinschalige toepassingen van duurzame energietechnologieën zijn sinds de jaren zeventig de belangrijkste uitgangspunten bij de technische adviesverlening. Daarnaast ziet het WOT ook activiteiten als voorlichting en bewustwording als één van haar taken.

In alle jaren is de WOT een studentenvereniging geworden met een breed activiteitenpakket en zij heeft een uitgebreid internationaal netwerk in zowel ontwikkelingslanden als westerse landen.

In haar 41 jarige bestaan heeft de WOT de volgende resultaten behaald:

  • Tientallen publicaties over aangepaste technologie op het gebied van watervoorziening, windenergie en zonne-energie.
  • Opleiding van zo’n 700 cursisten tijdens de jaarlijkse T-Week, die dit jaar voor de 29e keer wordt gehouden.
  • Bewustwording van studenten en regionale bevolking door symposia, lezingen, cursussen, rondleidingen, workshops.
  • Regelmatige landelijke deelname aan ontwikkelingsevenementen als de Afrikadag, Full Colour Festival, voorlichtingsdagen, etc.
  • Behandeling van adviesaanvragen t.b.v. ontwikkelingslanden over kleinschalige toepassingen van duurzame energie en handpompen. Gemiddeld ongeveer 100 vragen per jaar.
  • Heel veel gezelligheid!