Geïnteresseerd?

WOT vrijwilligers boren een waterput op het demonstratieterrein

Activiteiten bij de WOT

Algemeen

Kom een keer langs op ons proefterrein! Onze vaste medewerker is meestal aanwezig op het terrein, waardoor zodra je zin krijgt om te klussen je altijd in de werkplaats of op het terrein aan de gang kunt. Woensdagavond is onze vaste gezelligheidsavond, waarop we samen eten en aansluitend allerlei taken uitvoeren zoals het beantwoorden van adviesaanvragen en andere meer of minder serieuze zaken. Lijkt het je leuk om een keer langs te komen? Loop binnen of maak een afspraak voor een rondleiding over ons terrein!

Bestuur

De WOT wordt dit jaar bestuurd door een vijf-koppige bemanning. Omdat de WOT een vrijwilligersorganisatie is met contacten over de hele wereld, een eigen werknemer en een groot terrein, is het een bijzondere en interessante uitdaging om de gang van zaken in goede banen te leiden. Deelnemen aan het bestuur is een waardevolle ervaring, want je combineert techniek met maatschappelijke betrokkenheid.

Cursussen

De WOT organiseert twee belangrijke cursussen: de T-week en de Cursus Duurzame Energie. Deze cursussen vergen veel mankracht, je moet hierbij denken aan het samenstellen van cursusbundels, het maken en verspreiden van PR-materiaal en de organisatie van het programma.

Workshops

Voor groepen studenten en organisaties worden workshops georganiseerd die zich richten op een specifiek praktisch onderwerp. Hiervoor moet o.a. cursusmateriaal bijeengebracht worden en documentatie verzorgd worden.

Adviesverlening

De WOT krijgt jaarlijks zo’n 100 adviesaanvragen binnen van ontwikkelingswerkers en organisaties en educatieve instellingen over de hele wereld. We verlenen advies op het gebied van kleinschalige duurzame energie voor ontwikkelingslanden. Met hulp van ervaren WOT-leden, onze uitgebreide bibliotheek of eigen ervaring die je met het terreinwerk hebt opgedaan probeer je de adviesaanvrager zo goed mogelijk te helpen.

Bemannen van stands

Jaarlijks bezoekt de WOT een aantal festivals waarop mensen worden voorgelicht met behulp van demo-objecten en publicaties.

PR

Voor de communicatie naar buiten worden persberichten en folders gemaakt en een website onderhouden.

Onderzoek

Het eigen onderzoek naar nieuwe technologie wordt gedeeltelijk gedaan door ervaren en kundige WOT-leden en deels door studenten die actief meedenken. Iedereen wordt uitgedaagd met goede oplossingen voor de technische problemen te komen. Ons motto hierin is: “simple is not easy”. Kijk voor de lopende of toekomstige projecten hier. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt (technische) documentatie gemaakt.

Onderhoud

De demonstratie objecten op het test- en proefterrein van de WOT vergen regelmatig onderhoud. Het meeste van dit onderhoud wordt gezamelijk gedaan in de maandelijkse werkweekenden. Kijk voor de datum van het eerstvolgende werkweekend in de agenda.

Bij voldoende deelnemers wordt de cursus werkplaatstechnieken georganiseerd waarin aandacht wordt besteed aan materiaal en gereedschapkennis en veiligheid. Deze kennis kan toegepast worden bij onderhoudsactiviteiten.