Archief voor 2008

Touwpomp geplaatst in Hasselt

donderdag, september 25th, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Touwpomp geplaatst in Hasselt

Touwpomp Hasselt

Touwpomp Hasselt

Nederland is weer een touwpomp rijker! Vrijdag 19 september toog Freddy Alferink richting Hasselt (achter Zwolle) om daar een metalen touwpomp te installeren in de volkstuin van de Stichting “In Balans”. Deze stichting had Henk Holtsslag van Connect International op het Full Color Festival benaderd of het mogelijk was om op hun kwekerij een touwpomp te installeren. De touwpomp zou de open dag van In Balans geïnstalleerd worden. Helaas was Henk Holtslag verhinderd en heeft de WOT gevraagt of wij dit wilden doen. Na een week flink door knutselen met de hulp van een aantal vrijwilligers was de touwpomp gereed.
Infostand bij de molen Frans te Mander

dinsdag, september 16th, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Infostand bij de molen Frans te Mander

Enkele jaren geleden heeft de WOT al eens een standje verzorgd bij de watermolen Frans, en op zondag 7 september 2008 was het weer eens zover.
Bij een activiteitendag rondom het "Natuurinformatiecentrum Molen van Frans" verzorgde de WOT een uitgebreide informatiestand. Toepassingen van zonne-energie, windenergie, waterkracht, waterfilters en waterpompen werden gedemonstreerd op het terrein bij de watermolen. Door gebrek aan directe zon niet gekookt worden in de paraboolkoker. Wel wisten de WOT-vrijwilligers in een beekje met enig verval een waterram te demonstreren.
De opstelling van een waterfilter had een bijzondere aantrekkingskracht op veel kinderen, helaas begrepen de meesten niet vanzelf wat de essentie van het heldere druppelende water was, maar zo hadden we ook nog wat uit te leggen.

Doordat het weer het een beetje liet afweten was het aantal bezoekers niet heel groot maar het was desondanks een erg leuke dag, mede dankzij het enthousiasme van de vrijwilligers van de watermolen Frans.
WOT brengt water naar 2015 festival te IJlst

dinsdag, september 16th, 2008 Reacties uitgeschakeld voor WOT brengt water naar 2015 festival te IJlst

WOT info stand 2015 festival IJlst

WOT info stand 2015 festival IJlst

Op 13 september verzorgde de WOT een infostand op het 2015 festival in IJlst. Als altijd bleek de WOT stand een waar kinderparadijs, niet in het minst door het vele water dat verspild werd maar gelukkig ook door de eenvoud van de getoonde technologie. De WOT vrijwilligers moesten continu water aanvullen bij de demonstratieobjecten; bij de touwpompen die door het enthousiaste gebruik nogal wat spatwater verloren, bij het demonstratiemolentje dat door de Fri(e/s)se wind lustig water rondom zich sproeide, bij de emmers waar de knikkerpompen uitgeprobeerd konden worden, en af en toe bij de Tippy Tap die gelukkig zuinig met water is. De druk op de waterleiding was amper voldoende om alles continu aan te vullen. WOT vrijwilligers zijn natuurlijk zuinig met energie en water, maar door het grote enthousiasme van het publiek werd dit keer waterverspilling niet ontmoedigd.

Mark Westra demonstreert de touwpomp.

Mark Westra demonstreert de touwpomp. Met dank aan Else Boutkan, Blue Peter Foundation, voor de foto

We waren in goed gezelschap. Op het “Expo” deel van het festival terrein waren behalve de WOT ook andere interessante organisaties zoals het Cartesius Instituut, Wetsus en “Blue Peter Foundation” vertegenwoordigd. De kennismakingen waren veelbelovend en wij verwachten/hopen dat we met we een/enkele van deze partijen de komende tijd vaker te maken zullen hebben, als mede-exposant of misschien wel in een samenwerkingsverband. De high-tech van Wetsus en Carthesius combineerde uitstekend met de low tech objecten van de WOT. Het adagio “simple is not easy” gaat ook om geavanceerde technologie. We kregen van 1 bezoeker wel het verwijt dat het volkomen belachelijk is dat we niet al 30 jaar eerder de Tippy Tap getoond hebben. (Waarvoor bij deze excuses)

Ouders op het festivalterrein die even hun kinderen uit het oog verloren waren bleken een goede kans te hebben hun kroost terug te vinden bij de WOT stand.
Ook de pers wist ons te vinden, we zijn door diverse journalisten geinterviewd, gefilmd en gefotografeerd en we wachten met spanning een artikel in een Surinaams dagblad af.

Voor ons was dit de eerste kennismaking met het festival in IJlst. Wij vonden het een bijzonder geslaagd geheel; onverwacht mooi weer, erg gezellig, leuke activiteiten voor kinderen, niet teveel overlap in de door de marktkramen aangeboden waren (geen tachtig identieke kramen met kraaltjes en spiegeltjes), en de opbrengst van het festival gaat naar een verantwoord goed doel; the Hunger Project.
WOT infostand op Full Colour Festival, Emmen

donderdag, september 4th, 2008 Reacties uitgeschakeld voor WOT infostand op Full Colour Festival, Emmen

Water dragen op het hoofd

Water dragen op het hoofd

Traditioneel vindt op de laatste zondag van augustus in Emmen het Full Colour Festival plaats. Al jaren is de WOT info-stand een van attracties op het kinderplein van dit festival.
De kinderen (en ouders) op Emmense festival hebben bij de WOT stand kennis kunnen maken met eenvoudige technieken voor water en sanitatie.

Bij de WOT stand konden de kinderen twee opdrachten vervullen voor hun stempelkaart. Door water te pompen met de touwpomp en dit vervolgens een stukje te dragen op hun hoofd, en door hun handen te wassen met de Tippy Tap. Omdat het verzorgen van twee stempelposten anders voor teveel belasting voor de WOT zou zorgen had de organisatie twee van haar eigen vrijwilligers bij de WOT stand “gedetacheerd”. Zij begeleidden de activiteiten bij de Tippy Tap terwijl WOT’ers Freddy en Rene de activiteiten bij de touwpomp begeleidden en uitleg gaven over de activiteiten van de WOT.
WOT bij de Waterweek in Stockholm

woensdag, augustus 20th, 2008 Reacties uitgeschakeld voor WOT bij de Waterweek in Stockholm

World water weekVan 16 t/m 23 augustus is de WOT door Mark Westra vertegenwoordigd op de Waterweek in Stockholm. Mark demonstreert daar o.m. een werkende maquette van een waterram die gebaseerd is op het model dat ontworpen is door Auke Idzenga.
Dit betreft een samenwerkingsverband met Akvo.
Tweek 2008

zondag, juli 20th, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Tweek 2008

T-week logoVan 15 t/m 21 juni vond voor de 31e keer de jaarlijkse T-week plaats.

De T-week is een technische cursweek, bedoeld voor mensen zonder technische achtergrond die op korte termijn gaan werken in een ontwikkelingsland. In het korte tijdsbestek van één week worden ze vertrouwd gemaakt met diverse technieken, materialen en gereedschappen. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot.

Hivos logoTijdens de T-week worden de cursisten ook onderwezen in relatief nieuwe technieken om water op te pompen en drinkbaar te maken. Deze kennis kan worden ingezet om op lokatie schoon water gemakkelijker beschikbaar te maken. Dit heeft een groot effekt op de tijdsbesteding van vrouwen en kinderen die over het algemeen verantwoordelijk zijn voor het water en de gezondheidssituatie.

De T-week is dit jaar financieel ondersteund door Hivos Linkis.

Hivos Linkis
Hivos linkis logoHivos Linkis ondersteunt particuliere initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking van burgers in Nederland. Linkis is bedoeld voor activiteiten in ontwikkelingslanden én voor bewustwordingactiviteiten over internationale samenwerking in Nederland.
Toegang tot duurzame energie is essentieel voor ontwikkeling. Hivos ondersteunt (o.a. via het Klimaatfonds) initiatieven op het gebied van hernieuwbare energiebronnen in ontwikkelingslanden. Tijdens de T-week worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met kleinschalige toepassingen voor schone energievoorziening. Dit vergroot de kennis daarover, stimuleert de verspreiding van die kennis via sleutelfiguren in ontwikkelingslanden en vergroot het draagvlak voor de mogelijkheden en noodzaak van deze vormen van energievoorziening.
WOT organiseert water inspiratiedag voor Unicef Nederland

zondag, mei 4th, 2008 Reacties uitgeschakeld voor WOT organiseert water inspiratiedag voor Unicef Nederland

unicef logoHet kennisterrein van de WOT sluit goed aan bij de activiteiten van Unicef. Unicef Nederland heeft hierom de WOT benaderd om een inspiratiedag voor haar personeel te verzorgen, als start van de nieuwe publiciteitscampagne.

Op donderdag 17 april bezochten 70 mensen van Unicef de Universiteit Twente en het WOT terrein. Deze dag bestond uit een drietal presentaties gevolgd door een aantal korte workshops op het WOT demonstratieterrein.

Unicef en de WOT zelf waren zeer tevreden over de organisatie van deze zeer geslaagde dag. De WOT heeft bovendien tijdens en in de aanloop naar deze dag veel nuttige praktijkkennis opgedaan op het gebied van sanitatie en het boren van waterputten.

Presentaties

Unicef boort een waterput met handkracht

Unicef boort een waterput met handkracht

De aftrap werd gegeven door Henk Zijm, rector magnificus van de Universiteit Twente, die na het publiek hartelijk welkom geheten te hebben inging op de inspanningen die de Universiteit Twente samen met andere technologie instituten verricht voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van water.

De tweede spreker was Mark Westra. Hij viel in voor Auke Idzenga, die helaas niet tijdig in Nederland aanwezig kon zijn. Auke Idzenga heeft in de Filippijnen veel bereikt met de ontwikkeling van een goedkoop, locaal geproduceerd type waterram. Hiervoor mocht hij in 2007 zelfs de "Ashden Award" in ontvangst nemen uit handen van Al Gore en prince Charles.
Mark Westra gaf een presentatie over de bereikte resultaten op de Filippijnen. Later op de dag werd op het WOT-terrein ook een werkend schaalmodel van de door Idzenga ontwikkelde waterram getoond.

Vervolgens was het woord aan Henk Holtslag, een Nederlandse werktuigbouwkundige die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend in het ontwikkelingswerk. Zijn presentatie toonde successen die in de afgelopen behaald zijn op het gebied van water-voorziening en
-zuivering met "smart technologies".

Workshops

Op het WOT terrein was een achttal workshops georganiseerd rondom de thema's waterputten, waterpompen, waterzuivering, rainwater-harvesting en sanitatie. In roulerende groepen kon elke deelnemer 4 workshops van 20 minuten volgen. Niet alle workshops werden alleen door de WOT-vrijwilligers verzorgd; voor de onderwerpen waterzuivering en sanitatie werd samengewerkt met de TU Delft en de stichting WASTE.

Het programma eindigde op de minuut nauwkeurig volgens planning om 16:00h. De Unicef-bus richting Den Haag vertrok echter 20 minuten later dan gepland omdat de sanitaire behoeftes van de Unicef werknemers niet
waren meegecalculeerd in het reisschema 😉

Links bij dit artikel

Artikel in het UT-nieuws "WOT weet Unicef te inspireren"
Stichting Connect International: connectinternational.nl
Stichting WASTE: waste.nl / ecosan.nl
Auke Idzenga genomineerd voor Energy Globe prijs
Henk Holtslag

Unicef Nederland
Fotoalbum van deze dag
Treadlepump op demonstratieterrein

zondag, maart 30th, 2008 Reacties uitgeschakeld voor Treadlepump op demonstratieterrein

treadle pump

treadle pump

Op het terrein is dit weekend een treadlepump geinstalleerd. Deze is geleend en is de komende tijd te bekijken en uit te proberen.