WOT organiseert water inspiratiedag voor Unicef Nederland

unicef logoHet kennisterrein van de WOT sluit goed aan bij de activiteiten van Unicef. Unicef Nederland heeft hierom de WOT benaderd om een inspiratiedag voor haar personeel te verzorgen, als start van de nieuwe publiciteitscampagne.

Op donderdag 17 april bezochten 70 mensen van Unicef de Universiteit Twente en het WOT terrein. Deze dag bestond uit een drietal presentaties gevolgd door een aantal korte workshops op het WOT demonstratieterrein.

Unicef en de WOT zelf waren zeer tevreden over de organisatie van deze zeer geslaagde dag. De WOT heeft bovendien tijdens en in de aanloop naar deze dag veel nuttige praktijkkennis opgedaan op het gebied van sanitatie en het boren van waterputten.

Presentaties

Unicef boort een waterput met handkracht

Unicef boort een waterput met handkracht

De aftrap werd gegeven door Henk Zijm, rector magnificus van de Universiteit Twente, die na het publiek hartelijk welkom geheten te hebben inging op de inspanningen die de Universiteit Twente samen met andere technologie instituten verricht voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van water.

De tweede spreker was Mark Westra. Hij viel in voor Auke Idzenga, die helaas niet tijdig in Nederland aanwezig kon zijn. Auke Idzenga heeft in de Filippijnen veel bereikt met de ontwikkeling van een goedkoop, locaal geproduceerd type waterram. Hiervoor mocht hij in 2007 zelfs de "Ashden Award" in ontvangst nemen uit handen van Al Gore en prince Charles.
Mark Westra gaf een presentatie over de bereikte resultaten op de Filippijnen. Later op de dag werd op het WOT-terrein ook een werkend schaalmodel van de door Idzenga ontwikkelde waterram getoond.

Vervolgens was het woord aan Henk Holtslag, een Nederlandse werktuigbouwkundige die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend in het ontwikkelingswerk. Zijn presentatie toonde successen die in de afgelopen behaald zijn op het gebied van water-voorziening en
-zuivering met "smart technologies".

Workshops

Op het WOT terrein was een achttal workshops georganiseerd rondom de thema's waterputten, waterpompen, waterzuivering, rainwater-harvesting en sanitatie. In roulerende groepen kon elke deelnemer 4 workshops van 20 minuten volgen. Niet alle workshops werden alleen door de WOT-vrijwilligers verzorgd; voor de onderwerpen waterzuivering en sanitatie werd samengewerkt met de TU Delft en de stichting WASTE.

Het programma eindigde op de minuut nauwkeurig volgens planning om 16:00h. De Unicef-bus richting Den Haag vertrok echter 20 minuten later dan gepland omdat de sanitaire behoeftes van de Unicef werknemers niet
waren meegecalculeerd in het reisschema 😉

Links bij dit artikel

Artikel in het UT-nieuws "WOT weet Unicef te inspireren"
Stichting Connect International: connectinternational.nl
Stichting WASTE: waste.nl / ecosan.nl
Auke Idzenga genomineerd voor Energy Globe prijs
Henk Holtslag

Unicef Nederland
Fotoalbum van deze dag