Tweek 2008

T-week logoVan 15 t/m 21 juni vond voor de 31e keer de jaarlijkse T-week plaats.

De T-week is een technische cursweek, bedoeld voor mensen zonder technische achtergrond die op korte termijn gaan werken in een ontwikkelingsland. In het korte tijdsbestek van één week worden ze vertrouwd gemaakt met diverse technieken, materialen en gereedschappen. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot.

Hivos logoTijdens de T-week worden de cursisten ook onderwezen in relatief nieuwe technieken om water op te pompen en drinkbaar te maken. Deze kennis kan worden ingezet om op lokatie schoon water gemakkelijker beschikbaar te maken. Dit heeft een groot effekt op de tijdsbesteding van vrouwen en kinderen die over het algemeen verantwoordelijk zijn voor het water en de gezondheidssituatie.

De T-week is dit jaar financieel ondersteund door Hivos Linkis.

Hivos Linkis
Hivos linkis logoHivos Linkis ondersteunt particuliere initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking van burgers in Nederland. Linkis is bedoeld voor activiteiten in ontwikkelingslanden én voor bewustwordingactiviteiten over internationale samenwerking in Nederland.
Toegang tot duurzame energie is essentieel voor ontwikkeling. Hivos ondersteunt (o.a. via het Klimaatfonds) initiatieven op het gebied van hernieuwbare energiebronnen in ontwikkelingslanden. Tijdens de T-week worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met kleinschalige toepassingen voor schone energievoorziening. Dit vergroot de kennis daarover, stimuleert de verspreiding van die kennis via sleutelfiguren in ontwikkelingslanden en vergroot het draagvlak voor de mogelijkheden en noodzaak van deze vormen van energievoorziening.