Infoavond

Om iedereen een beeld te geven van wat de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT) allemaal doet, wordt er op 21 November een informatieavond georganiseerd. Iedereen is dan van harte welkom.

Voorafgaand aan de avond zal er om half zes een rondleiding gegeven worden op het terrein. Waarschijnlijk met behulp van zaklantaarns en schijnwerpers, omdat het tegen die tijd al donker begint te worden. Hierbij krijg je uitleg bij alle windmolens, waterpompen en zonnepanelen die op het terrein staan. Deze rondleiding is optioneel en kan dus overgeslagen worden als je deze al eens eerder hebt gehad.

Aansluitend zal er gegeten worden bij de WOT om half zeven. Na het eten is er een korte presentatie over de bezigheden van de WOT, en de relevantie van ontwerpen voor ontwikkelingslanden. Daarna wordt er een oud WOT lid aan het woord gelaten. Hij zal iets vertellen over zijn bezigheden bij de WOT vroeger, en zijn werkzaamheden tegenwoordig.

Na afloop zal er geborreld worden. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden, zowel het eten als de borrel is gratis.

Als je van plan bent te komen, vul dan even het formulier hier onder in. Dan weten we voor hoeveel mensen we moeten koken.
We hopen jullie allemaal te zien!

Leave a Reply