Algemene Leden Vergadering

Alle WOT leden en
vrijwilligers zijn 1 september Vanaf 19:30 uur welkom bij de WOT. De
agenda en andere stukken zullen binnenkort online te vinden zijn.

Belangrijk: de WOT is op zoek naar een nieuw bestuurslid om het komende
bestuur te versterken. Kijk voor andere WOT vacatures op vacatures