Watervoorziening

Handpompen

De WOT heeft een flinke collectie handpompen waarmee water uit de grond kan worden gepompt. Metalen en houten pompen, een authentieke boerderijpomp, meerdere touwpompen, een EMAS pomp. Ook is er een 12 meter hoge pompentestbank om waterpompen op duurzaamheid te testen. Lees meer »

Waterrammen

Een waterram is een waterpomp aangedreven door waterkracht. De energie van water met een hoogteverschil, bijvoorbeeld van een stroompje, wordt gebruikt om een beetje water veel hoger te pompen. Een waterpomp zonder stekker of brandstof dus. Lees meer »

Wateropslag

Soms pompt een windmolen water als er geen water nodig is, en is er water nodig wanneer het niet waait. Daarom is het vaak nodig om water op te slaan. Dit kan bijvoorbeeld met tanks van ferro-cement. Lees meer »

Pompentestbank

Om waterpompen onder realistische omstandigheden te kunnen testen heeft de WOT een 12 meter hoge pompentestbank gebouwd. Een elektrische motor houdt een rotor in beweging, die verschillende typen waterpomp aan duurtesten kan onderwerpen. Lees meer »