PV-systemen

PV-panelen aan de zonnedouche

Electriciteit opwekken met behulp van zonnestraling gebeurt in zogenaamde foto-voltaïsche cellen (PV-cellen). Het werkingsprincipe van een PV-cel is vrij ingewikkeld en vooral het productieproces is kostbare high-tech. De cellen kunnen dan ook niet lokaal in ontwikkelingslanden gemaakt worden.

De afzonderlijke cellen (10 x 10 cm) kunnen eventueel wel tot complete panelen (50 x 100 cm) verwerkt worden in ontwikkelingslanden, en ook kan de benodigde randapparatuur zoals laadregeling, bedrading en het frame kan in ontwikkelingslanden gemaakt worden.

De WOT heeft een klein PV-systeem aan de zonnedouche gehangen. De verlichting in de douche wordt met dit paneel verzorgd. De WOT doet geen onderzoek naar PV-systemen, maar kan wel op beperkte schaal advies verlenen over PV-systemen.