De Diever

De Diever windmolen

De Diever die momenteel op het terrein staat, is inmiddels een derde versie van een eigen windmolenontwerp. De oorspronkelijke gedachte achter de molen was ervaring opdoen in het ontwerpen, bouwen, testen en verbeteren van windmolens.

De Diever is een zogenaamde 18 PU 450. Dit betekent dat de molen 18 wieken heeft en een rotordiameter van 4,5 meter. PU staat voor Pump Unit. Zo weet iedereen over de hele wereld om wat voor soort molen het gaat. De molen bestaat vrijwel geheel uit staal; alleen de rotoras heeft houten lagers. Het maximale vermogen is ongeveer één kiloWatt. Bij een lage windsnelheid kan de Diever zo’n twee en een halve liter water per seconde pompen, per minuut is dit ongeveer 150 liter. De naam van de molen is afkomstig van Appie Diever, die tientallen jaren intensief bij de WOT betrokken is geweest.