Het maken van zuigertjes

De laatste jaren is de touwpomp op diverse plaatsen in ontwikkelingslanden geïntroduceerd. Het succes van Nicaragua, waar inmiddels meer dan 80.000 handtouwpompen staan, wordt in steeds bredere kringen bekend. Natuurlijk is de touwpomp nog niet uitontwikkeld. Er worden nieuwe variaties bedacht zoals aandrijving via een windmolen, fiets, en dieselmotor.

De WOT zoekt naar mogelijkheden om de fabricage van de zuigertjes gemakkelijker, sneller en goedkoper te maken. Kunstof blijkt een goed alternatief te zijn voor rubbern, omdat het minder onderhevig is aan slijtage.

Een extruder om zuigertjes mee te produceren

Om de zuigertjes te produceren uit kunstof is onder andere een spuitgietmachine ontworpen die te bezichtigen is in de Kiwanda. Met de spuitgietmachine kunnen van afvalplastic, zoals kapotte plastic tuinstoelen, zuigertjes gemaakt worden. De huidige spuitgietmachine is een tweede versie. Inmiddels wordt er gewerkt aan een verbeterde versie.

Deze spuitgietmethode heeft als voordeel dat voor de productie van de zuigertjes geen elektriciteit gebruikt hoeft te worden, immers, de opwarming van de olie gebeurt met gas of een andere brandstof. Bovendien stroomt het water langs de mallen door de natuurlijke circulatie van het water. Als er geen polyethyleenkorrels beschikbaar zijn, kunnen ook plastic zakken en ander restmateriaal gerecycled worden.

Werking spuitgieten

1. De afsluiter (c) wordt geopend.

2. De twee mallen , een mannetje (a) en vrouwtje (b), worden bijna geheel gesloten.

3. De mallen worden gevuld via de vulopening (d) met de taai-vloeibare massa (f), totdat de massa via het ontluchtingsgaatje (e) naar buiten komt.

4. Men doet de afsluiter dicht.

5. Het geheel wordt nagedrukt door de mallen geheel te sluiten.

6. Water dat langs de mallen circuleert, houdt de mallen op een temperatuur van ongeveer 60ºC. De massa stolt.

7. De mallen worden geopend.

8. De uitstoter (g) stoot het product uit de mallen. De cyclus is geëindigd en het volgende zuigertje kan gemaakt worden.

Eenvoudige versie van spuitgietmachine

Eenvoudige variant

Het is ook mogelijk om het spuitgieten te doen met een versimpelde versie van de bovenstaande opstelling. In het in de foto getoonde systeem wordt de buis met de PE korrels verwarmd met gas. Het gesmolten plastic wordt met een hefboom in de mal geperst. Omdat er hier geen waterkoeling is, duurt het langer voor het zuigertje voldoende is afgekoeld, zodat het maken van zuigertjes met dit systeem langzamer gaat.

Dit eenvoudige systeem wordt onder andere geproduceerd door Ludo Engineering in Polsbroek, dat wordt geleid door Dolf Huebers. Het apparaat kan ook vrij eenvoudig lokaal worden gemaakt.