Lopende projecten

Op deze pagina zie je de projecten die op dit moment bij de WOT worden uitgevoerd. Bij de WOT is altijd ruimte om mee te doen met projecten, dus als je in de lijst iets vindt waar je aan mee wilt doen, neem dan contact met ons op!

Bacheloropdracht Guardian Angel

Projectnummer: 15-005, Coördinator: Freddy Alferink

Een bachelorstudent van de opleiding Creative Technology gaat onderezoek doen naar alternative communicatiemethoden voor de Guardian Angel.

Bouw 3D zandprinter

Projectnummer: 13-002, Coördinator: Menno-Jan Rietema

We willen voor de zomer de 3D zandprinter klaar hebben zodat we kunnen gaan testen als de zon het krachtigst is.. Het frame is klaar, er moet nog een bak gemaakt worden waarin geprint wordt en de motoren moeten gemonteerd worden. Daarna kan de electronica aangesloten worden en kunnen we de software gaan testen.

Mobiele telefoon windlader

Projectnummer: 12-013, Coördinator: Evert van Veldhuizen

Het ontwikkelen van een kleine windmolen waarmee een mobiele telefoon geladen kan worden.

Guardian Angel

Projectnummer: 12-012, Coördinator: Anton Lepelaar

De sensor voor de touwpomp gebaseerd op een Arduino bordje moet via GSM kunnen communiceren met een PC die de meetgegevens op de WOT website plaatst. We werken verder aan een prototype dat door creative techn. studenten is gemaakt.

Spiraalpomp

Projectnummer: 11-025, Coördinator: Rick Hogeboom

De bedoeling van dit project is om een waterrad met spiraalpomp te bouwen voor op het terrein. Deze kan onder de pompentestbank geplaatst worden als permanent object op het terrein. De drijvende kracht voor het rad komt van de pijplijn uit de oude ferrocement tank, die normaal gesproken gebruikt wordt voor de waterram. Het opgepompte water kan naar boven in de testbank gevoerd worden, zodat er eventueel nog aan gemeten kan worden.

Moestuin

Projectnummer: 11-007, Coördinator: Rene Schuirink

Omdat er ruimte genoeg is op het WOT terrein, omdat het kan, en omdat het leuk is wordt een lap grond van ongeveer 15 vierkante meter omgetoverd tot kruiden- en groenten-tuin. Dit geeft de mogelijkheid om in de praktijk ervaring te krijgen met irrigatie. Voor irrigatie wordt water uit de grote Ferro-cement tank achter op het terrein gebruikt.

Instruktie video's

Projectnummer: 11-003, Coördinator: Freddy Alferink

De beschikbaarheid van internet in Azie, Afrika en Zuid-Amerika breid zich steeds meer uit. En daarmee ook de toegang van videomateriaal via Youtube. Het ligt dan ook voor de hand om informatie over te dragen via deze media naar deze landen.

Touwpomp bouwhandleiding Actie Calcutta

Projectnummer: 09-003, Coördinator: Freddy Alferink

Ten behoeve van het opzetten van metaalbewerkingslessen voor scholen in Calcutta (India).

Bieb opschonen

Projectnummer: 08-032, Coördinator: Freddy Alferink

Opschonen en updaten van de biebadministratie.

Digitaliseren Syllabus Irrigatie with Windmills

Projectnummer: 08-004, Coördinator: Freddy Alferink

Het digitaal beschikbaar maken van de "Syllabus Irrigatie with Windmills". Deze bestaat uit twee delen: "Technical aspects" en "?"

Pagina 1 van 1 (10 projecten)