Adviesverlening

De WOT geeft advies op het gebied van de toepassing van techniek voor ontwikkeling, zoals waterpompen, windmolens, warmwatersystemen op zonne-energie, koken op zonne-energie, en elektriciteit uit zonlicht.

De WOT probeert concrete, aan lokale condities aangepaste adviezen te verlenen, zodat eventuele problemen zelfstandig opgelost kunnen worden. Omdat de WOT niet bekend is met de lokale omstandigheden is hierover gedetailleerde informatie nodig van de adviesaanvrager zodat de WOT zo goed mogelijk advies kan verlenen. Bijzonder belangrijk is informatie over de het niveau van de lokale technische voorzieningen en de beschikbaarheid van materialen. Daarnaast is vaak informatie nodig over specifieke klimatologische en geografische omstandigheden.

International Network on Technical Information

De WOT is onderdeel van International Network on Technical Information. In INTI zijn een aantal Europese organisaties met een advies service verenigd. Deze andere organisaties kunnen oplossingen bieden voor vragen die buiten het kennisgebied van de WOT vallen.

Een vraag stellen

Als eerste kunt u op onze online documentatie pagina kijken. Mocht u hierna nog vragen hebben dan kunt u schriftelijk een of een vraag stellen. Neem hiervoor contact met ons op, of maak gebruik van het onderstaande formulier.