De Breurram

De Breurram

Gegoten waterrammen, zoals de Billabong, zijn duur, degelijk, en leveren veel water. Ze zijn niet lokaal te maken.

Om de waterram aantrekkelijker te maken en omdat het werkingsprincipe van een waterram vrij eenvoudig is, hebben enkele organisaties met succes zelfbouw-rammen ontwikkeld. In 1996 heeft de WOT-vrijwilliger Gert Breur ook een waterram ontworpen: de Breurram. Dit ram-model is ontwikkeld voor kleinschalige toepassingen.

De waterram is met zeer goedkope en gemakkelijk verkrijgbare onderdelen zelf te installeren. De kosten voor de onderdelen van de ram bedragen in Nederland rond de 50 Euro.

De waterram heeft een opmerkelijk hoge efficiƫntie. Als er 600 liter water van een aanvoerhoogte van 1 meter wordt aangevoerd, wordt 60 liter water tot op 7 meter hoogte gebracht, een efficiency van 70%. Dit duurt vanwege de kleine afmetingen van de ram echter wel veel langer, ongeveer 130 minuten. Omdat een waterram 24 uur per dag onafgebroken draait, zonder kosten of toezicht, hoeft dit echter geen probleem te zijn.