Zuigerpompen Algemeen

Eén van de eerste levensbehoeften van mensen in ontwikkelingslanden is een veilige en goede watervoorziening. Waterbronnen worden gemakkelijk geïnfecteerd met ziekten wanneer deze in direct contact staan met de buitenlucht. Oplossingen zijn bijvoorbeeld een afgesloten put en/of het gebruik van grondwater. Het water kan dan bijvoorbeeld met een handpomp worden opgepompt. Hiernaast zie je een tekening van een handpomp die gebruik maakt van een zuigerpomp.

De onderdelen van een handzuigerpomp

In het verleden is gebleken dat er nogal wat haken en ogen kleven aan het gebruik van handpompen. Vaak worden ze slecht onderhouden, zodat ze binnen snel in onbruik geraken. Omdat handpompen vaak zeer degelijk worden gemaakt zijn ze duur (~ $800), zodat ze alleen voor groepen families gebruikt kunnen worden. Dat creeert vaak onduidelijkheid over van wie de pomp nu eigenlijk is, en wie de pomp moet onderhouden. Als een pomp dan stuk gaat, wordt er vaak niet gerepareerd.

Soms ook worden handpompen slecht gebouwd of worden er verkeerde technologieën gebruikt. Handpompen staan op verkeerde plekken, waar weinig water is of het water veel te diep zit. Ook worden gemeenschappen weinig of niet betrokken bij de voorbereidingen en implementaties van handpompprojecten.

De WOT is vooral geinteresseerd in het ontwikkelen en verspreiden van zeer betaalbare en lokaal produceerbare handpompen, zoals de touwpomp (overigens geen zuigerpomp) en de EMAS pomp. Het voordeel van dergelijke pompen is dat ze door families te betalen zijn, zodat het probleem van onderhoud wordt opgelost.

Er staan twee werkende zuigerpompen op het WOT-terrein, en daarnaast een aantal touwpompen en een EMAS pomp.

De pompcycli in een zuigerpomp

Werking zuigerpomp

Het meest toegepaste type pomp is de enkelwerkende zuigerpomp. Deze pomp bestaat uit een zuiger, een cilinder en twee kleppen, de zuiger- en de voetklep. In A staat de zuiger in de bovenste stand en gaat omlaag. De zuigerklep gaat open en de voetklep wordt dichtgedrukt. In B gaat de zuiger omlaag waarbij het water door de zuiger stroomt. In C gaat de zuiger van de onderste stand omhoog. De zuigerklep wordt dichtgedrukt en de voetklep gaat open. In D drukt de zuiger het water omhoog en wordt ‘nieuw’ water aangezogen via de geopende voetklep. Hierna begint de cyclus opnieuw.

Naast enkelwerkende bestaan er ook dubbelwerkende zuigerpompen. Deze pompen het water bij op- én neergaande bewegingen omhoog. Zij hebben een veel ingewikkelder kleppensysteem dan een enkelwerkende zuigerpomp. Dubbelwerkende zuigerpompen worden veel minder toegepast.