Archief voor de WOT Blog

T-week voorpretweekend woest succes!

maandag, juni 27th, 2016 Geen Reacties

Zoals elk jaar hadden we weer een opruimweekend, een week voor de T-week.
Zoals elk jaar is de keuken weer omgebouwd, het terrein opgeruimd en het sanitair schoongemaakt.
Zoals elk jaar was het weer een ontzettend gezellig weekend met de T-week vrijwilligers.

Maar naast al die nuttige en aangename zaken heeft zich ook een klein godswonder voltrokken.
De werkplaats en het terrein zijn grondig uitgemest en karrenvrachten vol troep mochten weg!
De spullen die eerst zo ongeveer de volledige achterwand van de Kiwanda bezet hielden, zijn nu netjes opgeborgen in vier keurige stellingkasten.

Daarnaast is de Kreta gerepareerd en schoongemaakt en ook de WC2.0 is weer operationeel.
Alle Diever- en bakfietsonderdelen zijn in (en in de buurt van…) het loodsje gestald.
Het kantoor in de keet is up-and-running en een van de buitenbanken heeft zelfs een likje verf gekregen.

Alle vrijwilligers heel erg bedankt voor jullie inzet en tot bij de T-week!

Foto’s opruimen

Foto’s reparatie Kreta en schoonmaken zeilen
Eenvoudige geophysica methode succesvol getest in Ivoorkust

donderdag, juni 2nd, 2016 Geen Reacties

Het afgelopen jaar hebben WOT vrijwilligers een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een eenvouding geofysisch meetsysteem. Een eerste blog hierover is hier vinden. Nadat WOT-lid Freddy Alferink in een eerder stadium de elektronica al had verbeterd, en WOT-lid Menno-Jan Rietema de methode al had getest en verbeterd in Kenia, is het systeem afgelopen week verder gevalideerd in de Ivoorkust door WOT lid Mark Tiele Westra (nu werkzaam bij Akvo.org). De ontwikkeling van het systeem is geïnitieerd door Stichting Practica, in opdracht van UNICEF.

In de Ivoorkust zijn in vijf dorpen metingen gedaan, en zijn twee teams van het Ivoriaanse nationale bureau voor drinkwater (ONEP) getraind in het gebruik van de methode. Bovendien zijn drie complete kits gemaakt waarmee de metingen gedaan kunnen worden.

VES meting in het dorp Koko. Tijdens een VES meting worden de buitenste elektroden, waardoor de stoom wordt gestuurd, op een recht traject van 200 meter steeds verder uit elkaar gezet, zodat de stroom dieper door de grond gaat.

De komende twee maanden zullen de twee teams in totaal VES metingen uitvoeren in 100 dorpen. Op basis van de data zal een selectie worden gemaakt van de 50 meest veelbelovende plekken, waarna op die locaties handmatig een put zal worden geslagen. Dit zal een schat aan informatie opleveren waarmee de methode verder gevalideerd kan worden. Als het project succesvol is, zal het met steun van UNICEF worden uitgerold over een groot deel van de Ivoorkust.

Het systeem maakt gebruik van de Vertical Electrical Sounding (VES) methode, waarbij een stroom door de grond gestuurd wordt om een weerstand te bepalen. Aan de hand van de gemeten stroom en spanning wordt een schijnbare weerstand berekend. Omdat verschillende bodemsoorten zoals zand, klei of graniet verschillende weerstandswaarden hebben, kun je uit de gemeten weerstand de bodemlagen afleiden. Het doel van het systeem is om plekken te selecteren die geschikt zijn om handmatig een put te boren, waarbij het belangrijk is van te voren te weten hoe diep de rotsbodem en het water zit.

Een deel van het meetsysteem, met bananenblad dakje tegen de zon.

VES is één van de meest gebruikte geofysica methodes, maar professionele apparatuur kost ongeveer 20.000 Euro. Het innovatieve van de huidige methode is dat de hardware is gereduceerd tot een autoaccu, een 220V omvormer, een gelijkrichter en twee voltmeters, zodat de kosten slechts een paar honderd euro zijn. De resultaten uit Ivoorkust laten zien data de kwaliteit van data met het nieuwe systeem niet onderdoet voor dergelijke dure apparatuur.

Screenshot van de Bedrock app met een meetcurve uit het dorp Aka Mpo. Hier is te zien dat de gemeten weerstand (vertical as) steil oploopt met de afstand van de elektrodes (horizontale as) wat duidt op de aanwezigheid van rotsbodem op zo'n 7 meter. De groene lijn is het door de app berekende grondmodel.

Daarnaast is een android app ontwikkeld waarmee de data wordt opgeslagen en geanalyseerd. Omdat in het veld onmiddellijk de grafiek zichtbaar is, komen meetfouten direct aan het licht en deze kunnen ter plekke gecorrigeerd worden. De app is ontwikkeld door Mark en zijn vriendin Linda. De studie natuurkunde van Mark kwam goed van pas om de complexe wiskunde achter VES berekeningen in code om te zetten.

Een VES meting in het dorp Baoulesso.
Diever werkweekend

zaterdag, mei 14th, 2016 Geen Reacties

Op het bijzondere Hemelvaart + Bevrijdingsdag + Moederdag weekend is er weer stevig geklust bij de WOT!
Het was prachtig weer bij het werkweekend en daar hebben we goed gebruik van gemaakt.

Wel waaide het erg hard en hierbij heeft de Kreta averij opgelopen: de pompstang is gebroken.
Het doel om alle molens werkend te krijgen is hiermee een stapje verder weg geraakt.
Nu was het hout toch al aardig verrot en het was dus een kwestie van tijd tot het zou breken. De schade is, door tijdig ingrijpen, ook nog redelijk te overzien.

Het hoogtepunt van het programma was natuurlijk het onderhoud aan de Diever. Het hele weekend is er geschuurd en geschilderd en we zijn een heel eind verder gekomen.
Toch is er nog een hoop werk te doen – alle hulp is welkom!
Op het moment van schrijven is de status als volgt:
– alle wieken zijn geschuurd en met de hogedrukspuit gereinigd. Een aantal hebben de eerste verflagen er al op;
– de rotor staat volledig in de menie en de helft heeft ook al een laag verf er op;
– de bevestigingsbeugels (van de wieken aan de rotor) zijn allemaal met menie geverfd;
– de staart is geschuurd en met loodmenie ingesmeerd. Een aantal extra onderdelen zijn er afgeslepen, omdat deze deel uitmaakten van een beveiligingssysteem dat toch nooit gebruikt werd. Een aantal beschadigde plekken zijn daarna gelast;
– de vaan is geschuurd en aangepast. Hier moeten na het verven nog nieuwe stickers op komen;
– de toren is voor ongeveer de helft geschuurd en de kop is ook al met loodmenie ingesmeerd.

Naast het schilderen zullen ook het grootste deel van de boutjes vervangen worden en zullen er nieuwe lagers in de kop komen. Hiervoor moet de hoofdas nog wel aangepast worden. Ook de tuimelaar (die de ronddraaiende beweging van de as omzet in het op- en neergaan van de pomp) moet worden aangepast. Deze ligt al jaren in de werkplaats, omdat er klachten waren over het geluid dat deze produceerde.

Natuurlijk zijn we niet alleen bezig geweest met de Diever. Zo zijn er nieuwe kappen voor de slijpmachine gemaakt. De nieuw aangekochte slijpstenen waren een maat te groot en pasten niet onder de oude kappen!
Freddy heeft gepoogd de waterram onder de pompentestbank weer aan te sluiten, maar er waren nog wat problemen. De kraan in de toevoerbuis moest worden vervangen en de uitlaatklep is stuk. De waterram was vanwege de uitzonderlijk late vorst dit jaar nog niet aangesloten.

Ook Volkert was hard aan het werk en met vereende krachten zijn de hoge hijsdelen op het ponton van de Taaie Tiller geïnstalleerd. Later zijn ook de grijper en de last daar heen gebracht. Wat een zee van ruimte is er nu in de werkplaats 😉
Excursie ACRRES Lelystad

zaterdag, mei 14th, 2016 Geen Reacties

Op 16 april is de WOT op een veldexcursie geweest naar Lelystad. Hier heeft Durk Durksz een
rondleiding gegeven over het proefterrein dat daar ligt voor het onderzoek naar duurzame
energieopwekking. Hier wordt geëxperimenteerd met verschillende methodes waar de WOT ook
aan knutselt zoals windmolens, zonnepanelen en bio vergisting. Vooral bij het vergisten van
groenafval zijn veel verbeteringspunten tevoorschijn gekomen voor onze eigen installatie, gezien ons
eigen onderzoek hiernaar nog in de kinderschoenen staatj (hulp hierbij is van harte welkom!). Met verbeteringspunten zoals het
omroeren van de biomassa tot het gebruiken van het bij ons stabiel geproduceerde koffiedik kan de
productie nog flink omhoog. Al met al is er veel geleerd, en was het ook een leuk uitje voor de hele
groep. Onze dank naar Durk Durksz voor het mogelijk maken van deze leuke en nuttige dag in de
polder.
Wandelen voor Water

maandag, april 11th, 2016 Geen Reacties

Op 18 maart vond het tweejaarlijkse Wandelen voor Water weer plaats op de UT en de WOT was hierbij natuurlijk aanwezig.
Met zes man sterk hebben we geprobeerd om bewustwording over de watervoorziening in ontwikkelingslanden te creëren.
Lees hieronder hoe Jacolien het heeft ervaren:

Als je aan water denkt, denk ik aan van alles. Zwemmen in zee, mijn dopper, een lekkere
douche, een bruisend spaatje op een terras, of gewoon een kraan die maar blijft druppen. Als
anderen hier ver vandaan aan water denken, denken ze aan lopen over de heuvels of door het
warme zand, je jerrycan op je hoofd of om je schouders, geld verdienen en een bucketdouche.
Water zoals wij het kennen is niet voor iedereen een knop omdraaien blauw of rood. Daarom
vond ik het heel mooi dat kinderen hier in Nederland met hun flessen in de rugzak een beetje
meekregen van deze onzelfsprekendheid.
Gezellig lopen met je klasgenoten en nog wat geld binnenharken, ja wat kan je daar als kind nou op tegen hebben. En dan na de finish staan daar nog een stel studenten en aanverwanten met een windmolen, wat tonnen water en een paar touwpompen. Daar kan je heel hard aan draaien. Zo hard dat je schoenen vollopen. Daarna ga je er natuurlijk goed voor staan om heerlijk te worden natgespoten met een knikkerpomp. Een waterfestijn en dat bij een frisse 8 graden.

Ik heb die middag vooral geleerd dat kinderen en water een zeer goede combi is, bijvoorbeeld voor als je nog is moet oppassen op je neefje of
nichtje. Misschien krijg je wat boze blikken van de echte volwassenen maar he, het is was voor het goede doel. Waterputten in Nepal. €33000,-. Daar kan je nog eens een putje voor slaan.
Paaswerkweekend

donderdag, maart 31st, 2016 Geen Reacties

Op 26 en 27 maart, tijdens het paasweekend, is er weer stevig geklust bij de WOT!
Ondanks de feestdagen en de slechte weersvoorspellingen zijn er een hoop WOTters op komen dagen en het was een gezellige boel.
Dat het weer enorm meeviel en er vooral op zaterdag een heerlijk zonnetje stond, hielp natuurlijk alleen maar mee.

Wat hebben we nou precies allemaal gedaan?
Nou, we hebben:
een moestuin aangelegd
een dompelpomp direct op zonnepanelen getest
een betonplaat gelegd voor Susteq
de Kijito pomp gerepareerd
een boom omgehakt
aan de sensoren van de douche gewerkt
een nieuwe giek gemaakt voor de Diever en de molen ontmanteld.

Kijk snel verder!

Moestuin

Achterop het terrein, tussen de Oasis en de Kijito hebben we een moestuintje gemaakt.
Omdat gras de grootste vijand van de moestuin is, moesten we eerst de bovenste laag afplaggen en daarna de ondergrond omspitten. Vervolgens konden de zaadjes er in!
Leuk project idee is om hierin een druppelirrigatie systeempje aan te leggen, dat gevoed kan worden door een van de windmolens in de buurt.

Dompelpomp test

Het Solar Water pomp project vordert en het eerste proefmodel is getest. Een 25 euro dompelpompje hebben we aan zonnepaneeltjes gehangen en met succes onze broeken natgespoten (oeps).
Vanwege minder zon moest er op een gegeven moment een accu worden aangesproken, maar hiermee is vanuit onderin de Diever put tot twee meter hoogte gepompt. Dit biedt goede perspectieven voor het verder gebruiken van deze pomp!

Susteq watertap paal

Susteq wil een demonstratiemodel van de watertappunten, zoals die in Afrika neergezet worden, op het WOT-terrein hebben. De eerste aanzet is hiertoe gezet doordat we een betonnen plaatje gelegd hebben en daarbovenop een zuiltje met slang erin gestort. Hier bovenop zal een kastje komen met de gebruikelijke (meet)apparatuur er in. Het water komt uit de ferro-cement tank, die weer gevoed wordt met regenwater.

Reparatie Kijito-pomp

Kijito pomp in actie!


De pomp van de achterste windmolen op het terrein, de Kijito, is gefixt en deze was weer vrolijk aan het pompen gedurende het weekend. Na afloop bleek nog wel dat er een probleempje is met de breekpen (een las elektrode!). Die zal deze week worden vervangen. Check facebook voor mooi filmpje van molen en pomp!

Boom omhakken

boom omhakken

Typisch tafereel: Freddy houdt een oogje in het zeil terwijl Remko een boom om hakt.


De boom achter op het terrein stond in de weg van de Kijito en is dus omgehakt.
Helaas was er iemand licht incapabel bezig en is de boom op het hek gevallen dit is uiteraard NIET gebeurd en er zit ook GEEN deuk in het hek. Leugens.

Sensoren douche aanpakken

Freddy aan het werk in de douche.

Ontmantelen Diever

Het grootste karwei dit weekend was het uit elkaar halen van de Diever (voorste windmolen).
Deze moet (o.a.) een nieuwe lik verf krijgen. De rotor, hoofdas en staart moesten dus naar beneden.

Ooit hebben we een giek (hijskraan kop) gehad die dit allemaal makkelijk maakte, maar deze was natuurlijk nergens meer te bekennen. Van een stalen pijp moest er dus een nieuwe gemaakt worden. Hedzer heeft de giek op zaterdag in elkaar gebeund.
Op zondagochtend bleek dat de giek te zwaar is om met de hand omhoog te hijsen en er is dus een tweede, kleinere kraan gebouwd. Daarmee is de giek omhoog gehesen en toen kon het zware werk beginnen. Eerst maakte Remko de rotor los zodat deze naar beneden kon – nog niet zo makkelijk, want deze zou tegen de toren aan kunnen slaan met alle gevolgen van dien.
Uiteindelijk is alles netjes naar beneden gekomen. De komende weken zullen we hard aan de slag moeten om de Diever op tijd voor de T-week af te krijgen!

Hedzer en Remko installeren de nieuwe giek in de Diever.

Het moment supreme: met man en macht aan het werk aan de Diever.
Sustainable inspiration!

donderdag, maart 24th, 2016 Geen Reacties

Op 23 maart heeft een aantal studenten een evenement georganiseerd in de Gallery met als thema: duurzaamheid!
De WOT was hierbij natuurlijk aanwezig om kennis en enthousiasme over dit belangrijke onderwerp te verspreiden. Axl, Sem en Thom zijn gewapend met demonstratie units naar deze Sustainable Inspiration lunch gegaan om de aanwezigen te inspireren en om de WOT een beetje te promoten.

Lunch? Ja, er was een enorme hoeveelheid heerlijke lunch aanwezig, zelf gekookt door de organisatoren van voedsel dat anders door de supermarkten weggegooid zou worden. Sla, soep, broodjes, omelet en nog veel meer gemaakt van (voornamelijk) groente en fruit dat net over de datum is, maar nog prima te eten valt!

Daarnaast zijn er een aantal korte praatjes gehouden voor de aanwezigen. Als eerste door een studentassistent van de minor Crossing Borders, over zijn studiereis naar Cuba; vervolgens door een alumnus over zijn afstudeer onderzoek en door een afgevaardigde van AIESEC over de mogelijkheden voor stages enz. op het gebied van duurzaamheid. Maar het spetterende hoogtepunt was natuurlijk het praatje van de WOT ;-). Sem legde daarin uit wat de WOT doet aan duurzaamheid en hoe dit samenhangt met ontwikkelingswerk. De boodschap is goed aangekomen en een aantal aanwezigen waren zelfs zo geïnteresseerd, dat ze gelijk mee wilden naar de WOT om ons werk met eigen ogen te aanschouwen!
Biovergister – biogas van de WOT

donderdag, juni 11th, 2015 1 Reactie

Het ontwerp princiepe van de biovergister. Bron: http://shaunsbackyard.com/746/biogas-digester/

Na aanleiding van de biogas lezing van Durk Durksz heeft de WOT een biovergister gebouwd. De biogasinstallatie is gebaseerd op een zelfbouw uitvoering met 3 kunststof vloeistofvaten, zoals kan worden gezien op de afbeelding hier naast.

In het hoofdvat bevind zich het substraat van mest en etensresten, hierin vind de anaerobe vergisting plaats waardoor er o.a. methaangas ontstaat. De andere 2 vaten vormen de opslag tank voor het gas. Hierbij drijft het ene vat in het andere gevuld met water, waardoor het volume gas kan variëren zonder een significante druk verandering en zonder dat het gas kan ontsnappen.

Het opslagvat bevat tot 120 liter biogas. Op dit moment ligt de productie op 150 +-50 liter/week. Dit weten we omdat er een Arduino met Wifi op de Biovergister is geplaatst die de temperatuur van het substraat en de hoogte van het opslag vat naar de server stuurt. Dit kan live worden gevolgd in deze grafiek.
VES Meting bij de WOT

maandag, juni 8th, 2015 Geen Reacties

Afgelopen weekend hebben studenten van de VU Amsterdam en de Université Avignon samen met de leden van de studentenvereniging WOT gewerkt aan een geofysisch meetsysteem.

Het systeem maakt gebruik van de Vertical Electrical Sounding (VES) methode, waarbij een stroom door de grond gestuurd wordt om een weerstand te bepalen. Er worden vier grondpennen gebruikt. Op de buitenste twee wordt een spanning gezet waardoor er tussen deze twee punten een stroom gaat lopen. Op twee grondpennen hier tussen wordt de spanning gemeten. Aan de hand van de gemeten stroom en spanning wordt een schijnbare weerstand berekend. Bij de meting worden de buitenste pennen steeds verder uit elkaar gezet. De stroom gaat daardoor door steeds diepere grondlagen. Omdat verschillende bodemsoorten zoals zand, klei of graniet verschillende weerstandswaarden hebben, kun je uit de gemeten weerstand de bodemlagen afleiden.

Er is een systeem ontwikkeld door de Nederlandse stichting Practica in opdracht van UNICEF. Dit systeem is gebaseerd op een systeem ontwikkeld door J. Clark et al. [1]. De bedoeling is om de VES meting toegankelijk te maken voor lokale manual drilling bedrijfjes.

Bij manual drilling wordt met handkracht een waterput geboord, wat ongeveer vijf keer goedkoper is dan de gebruikelijke gemotoriseerde boormethoden. Antoine Hitsch van de Université Avignon, net terug uit Mauritanië: “Het probleem is dat boorteams ongeveer bij één op de twee putten op de rotsbodem stuiten, zodat ze het ergens anders opnieuw moeten proberen. Het zou veel schelen als ze de bodem kunnen doormeten vóórdat ze gaan boren.”

Berry van den Pol, boorexpert van stichting Practica: “Dat doormeten kun je doen met de VES methode, die al sinds de jaren zestig bekend is. Tot nu toe was VES apparatuur duur en ingewikkeld, zodat het niet bruikbaar was voor kleine boorbedrijfjes. Maar je hebt tegenwoordig goedkope smartphones, en daarom kwamen we op het idee om een app te ontwikkelen om de metingen te registreren en de bodemanalyse mee te doen”. De door Linda Porsius ontwikkelde app is Bedrock gedoopt. Hij maakt gebruik van een wiskundig model dat door UT-alumnus en WOT-lid Mark Westra opgesteld is aan de hand van de Schlumberger VES methode. “Linda: “Het is telkens weer goed om te zien dat mensen echt terugvallen op wat de app laat zien, en zo tot betere meetresultaten kunnen komen”.

Dido van Oosten, student aan de VU Amsterdam: “De app werkte in Mali al prima, maar we hadden problemen met het elektronische gedeelte. Je had daar veel klei, wat een lage weerstand heeft, en daar kon het systeem niet tegen. De nieuwe versie die de studenten van de WOT hebben gemaakt werkt veel beter. ”

WOT-lid Freddy Alferink heeft het ontwerp voor het verbeterde systeem gemaakt. “Bij de WOT is veel kennis aanwezig op het gebied van elektrotechniek. We hebben een simpel en robuust ontwerp gemaakt voor een vermogensbron, die met de 12 volt van een autoaccu een spanning tot 600V maakt. Dit weekend hebben we op de campus van de UT en op het Luttezand metingen gedaan. Het was een zeer geslaagd weekendproject.”

WOT-lid Menno-Jan Rietema, die op 15 juni afstudeert aan de UT, is van plan de nieuwe versie te gaan testen in Kenia.

[1] J. Clark and R. Page, “Inexpensive Geophysical Instruments Supporting Groundwater Exploration in Developing Nations,” Journal of Water Resource and Protection, Vol. 3 No. 10, 2011, pp. 768-780. doi: 10.4236/jwarp.2011.310087.
Mayumbu stichting op bezoek bij de WOT

donderdag, mei 7th, 2015 Geen Reacties

Bezoek van de Mayumbu stichting,

EMAS pump demonstratie aan Mayumbu stichting


Op 7 mei 2015 waren Luuk en Nambeke van de Mayumbu stichring op bezoek op ons WOT-terrein. Zij waren zeer geinterresseerd in de verschillende technische oplossingen voor ontwikkelingslanden die wij op ons demonstratie terrein hebben staan. met name boortechnieken voor het boren van putten en het maken van een waterpomp voor op de put. In Congo, waar de Mayumbu stichting actief is watervoorziening in kleine dorpen nog altijd een groot probleem.
Hedzer Durksz en Menno-Jan Rietema hebben Beide heren alle boor methodes en pomp-systemen uitgebreid laten zien. De Mayumbu stichting heeft veel inzicht gekregen over verschillende oplossingen die geschikt kunnen zijn voor hun projecten.

Hedzer

Een simplele en hygiënisch waterkraan


Kort over de Mayumbu stichting,
De Stichting Mayumbu is opgericht vanuit de dringende behoefte om hulp te willen bieden aan jongeren in de Democratische Republiek Kongo aan een kant en aan de andere kant, het vergemakkelijken van de integratie aan Congolezen die hier in Nederland leven.
Door het organiseren en meedoen aan evenementen waarbij de in Nederland levende Congolezen en Nederlanders elkaar kunnen ontmoeten, brengt de Stichting Mayumbu bovendien haar steentje bij, aan de integratie van Congolezen in de Nederlandse samenleving.
http://stichtingmayumbu.jouwweb.nl/

Mayumbu op bezoek bij de WOT